Simon G Yellow and White Diamond Ring

Fancy Yellow Diamond

X